DVO Onyx SC - Damper Knob & Detent Kit

DVO Onyx SC - Damper Knob & Detent Kit

$32.990 CLP
DVO Suspension
1879018

Marca: DVO Suspension

Tipo Suspensión: Horquilla

Modelos DVO: Onyx SC